De vereniging van Internationale Kinderontvoeringsadvocaten


Liefde is blind en kent geen grenzen, zeker in de huidige internationaliserende samenleving.

De toename van het aantal internationale relaties en huwelijken heeft een onvermijdelijke keerzijde: een toename in het aantal relaties dat eindigt in internationale scheidingen. Eén van de ouders kan in een dergelijke conflictueuze situatie:

  • besluiten het kind vanuit zijn gewone verblijfplaats over te brengen naar een ander land, of
  • besluiten om het kind achter te houden in een ander land steeds zonder toestemming van de andere ouder, terwijl deze andere ouder (ook) het recht heeft de verblijfplaats van het kind te bepalen;
  • (stelselmatig) weigeren mee te werken aan een internationale omgangsregeling tussen het kind en de andere ouder; of
  • geen verhuistoestemming geven aan de andere gezagdragende ouder, die na de echtscheiding met het kind naar zijn/haar thuisland wenst terug te keren.

Het oplossen van dergelijke grensoverschrijdende zaken vereist grensoverschrijdende samenwerking en expertise.

The Dutch Association of International Child Abduction Lawyers (afgekort: D.I.A.L.), bestaat uit onafhankelijke advocaten, die gespecialiseerd zijn op het gebied van internationale kinderontvoering, internationale zorg- en omgangsregelingen en relocatie (verhuis)zaken.

 

cropped-logo-vereniging-van-internationale-kinderontvoeringsadvocaten.png


We werken op dit moment aan onze nieuwe website. Heeft u in de tussentijd vragen, stuur dan een e-mail aan: contact@ikolawyers.com